th enภาพพระราชกรณียกิจ ภาพกิจกรรมของเยาวชนที่น้อมนำ แนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ภาพผลสำเร็จของโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศข่าว หนังสือ บทความในหนังสือพิมพ์รายการวิทยุ ที่บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับ
     พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสื่อวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ ที่นำเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเนื้อหา และเรื่องราวที่แนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อให้เกิด ความสุข ความเจริญ และความร่มเย็นแก่
พสกนิกรของพระองค์

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวเว็บไซต์ www.ourking.in... 02.08.2011

      เมื่อ 1 เมษายน 2553 ที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์ www.ourking.in.th จัดขึ้นที่ ม...

Live Video Streaming