ล้าน
ภาพ

ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพกิจกรรมของเยาวชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ภาพผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ

pic344
2017-03-16_14-25-00
pic327
pic325
pic48
pic30
pic29
ล้าน
ถ้อยคำ

ข่าว หนังสือ บทความในหนังสือพิมพ์รายการวิทยุ ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ล้าน
เรื่องราว

สื่อวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ที่นำเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวที่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ก่อให้เกิด ความสุข ความเจริญ และความร่มเย็นแก่พสกนิกรของพระองค์