ติดต่อเรา

contact2

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

พระราชวังดุสิต ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-282-4425

www.chaipat.or.th

contact3

สำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
78 ทำเนียบรัฐบาล รร.จปร. (เดิม) อาคาร 1
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
โทร.02-280-6193 ถึง 200

www.rdpb.go.th

contact4

กรมชลประทาน

811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 02-241-0965

www.rid.go.th

contact5

สำนักงานส่งเสริมอุตาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำเนินงานโดย สำนักงานส่งเสริมอุตาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรวมหน่วยงานราชการ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 9
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เจตหลักสี่
กรุงเทพมหานครฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-7100 โทรสาร 02-141-7100

www.sipa.or.th