รายการ วันดีที่พ่อสร้าง : ตอน วันที่ฝันเป็นจริง

ประเภท : สื่อวีดิทัศน์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ตั้ง : นครพนม
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2528
วันที่เผยแพร่: 20 พฤศจิกายน 2550
แบ่งปัน:

รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ ให้โครงการการสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่บ้านดงหมู อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่เมื่อก่อนเป็นพื้นที่คล้ายๆกระทะคว่ำดินที่กั้นน้ำไม่อยู่ และทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำดงหมูแล้วก็มีอ่างร่องกระเบาซึ่งเป็นอ่างใหญ่เก็บน้ำได้มากเมื่อสร้างเสร็จชาวบ้านก็ลืมตาอ้าปากได้มีน้ำใช้ มีน้ำใช้ทำการเกษตร