Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี หมู่ที่ 12 บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโครงการ / ชื่อสื่อ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี หมู่ที่ 12 บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • แบ่งปัน :

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง