Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

ทรงนำสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสเปน เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานฝีมือของนักเรียนศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ภูมิภาค : ภาคกลาง
  • ที่ตั้ง : พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  • วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2549
  • แบ่งปัน :

ทรงนำสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรสเปน เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานฝีมือของนักเรียนศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ณ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

“Her Majesty the Queen and Her Majesty Queen Sofia of Spain observing handcraft products made by students of the SUPPORT Foundation at Bang Pa-in Palace, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง