สื่อภาพ
576

4
Apr

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกัน และคณะเข้าเฝ้า ฯ ทรงนำไปดูงานฝึกอาชีพให้กับราษฎรยากจนภาคต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ

จำนวนผู้ชม : 10
2
Apr

ทรงฉายในโอกาสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิป ดยุค แห่งเอดินเบอระ

จำนวนผู้ชม : 25
14
Mar

ทอดพระเนตรแนวคลองส่งน้ำ ในระหว่างการเสด็จดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จำนวนผู้ชม : 31
13
Mar

พระบรมฉายาลักษณ์หมู่

จำนวนผู้ชม : 40
5
Dec

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550

จำนวนผู้ชม : 16
26
Sep

ในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์และทรงสดับพระธรรมเทศนา

จำนวนผู้ชม : 3