สื่อเสียง


สนับสนุนโดย    
View : 673

รายละเอียด


ประเภท : สื่อเสียง
ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้าน : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ : โครงการฝายชะลอความชุ่มชื้นที่ทุ่งหัวช้าง
ที่ตั้ง : เพชรบุรี
วันที่ : พ.ศ.2549
วันที่เผยแพร่ :
สถานที่ออกอากาศ : ไม่ระบุ
ที่มาของสื่อ : สํานักราชเลขาธิการ
Embed code :
คำค้น :

ตอนที่ 25 ฝายชะลอความชุ้มชื้นที่ทุ่งหัวช้าง

วันที่:พ.ศ.2549

รายละเอียด :
บทความสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ.2549 - ตอนที่ 25 ฝายชะลอความชุ่มชื้นที่ทุ่งหัวช้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าทั้งที่ถูกทำลายและป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ทั้งนี้การดำเนินการนั้นได้ทรงดำเนินการอย่างมีแบบแผนเข้าถึงและเข้าใจทั้งด้านภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะต้นไม้ของพื้นที่บริเวณนั้น ให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะเป็นการง่ายต่อการทำให่ป่ากลับคืนมาดังเดิม ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพเกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทน

สื่อเสียงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


IP:202.57.162.25
web site hit counter