ประเภท : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แบ่งปัน:

พ่ายแพ้มีชัยไม่ว่า คือเกมส์กีฬา ณ นี่ ทรงเน้นความสามัคคี มีมิตรไมตรีต่อกัน เปตองไม่ก่อเกิดโทษ มีแต่ประโยชน์ มหัน อายุเพศไม่สำคัญลองหันมาเล่นกีฬานับตั้งแต่พุทธศักราช 2521 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรู้จักกีฬาเปตองก็ทรงโปรด ทรงเปตองอย่างจริงจังเรื่อยมา โดยพาะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนิน ไปปฏิบัติพระราชภารกิจในพื้นที่ต่างๆแล้ว จะทรงพักผ่อนพระอิสริยาบทซึ่งส่วนมากจะประทับ ณ เรือนรับรองที่ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถวายตามเขื่อนต่าง ๆ ทรงโปรดให้จัดการแข่งขันกีฬาเปตองขึ้น โดยทรงให้แยกเป็นทีมทหาร ทีมตำรวจตระเวนชายแดน หรือทีมเจ้าของสถานที่หรือแม้แต่ทีมข้าราชบริพาร ที่โดยเสด็จนอกจากกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดเพื่อการออกพระตำหนักแล้วพวกเราทุกคนยังได้เห็นพระจริยาวัตร ที่งดงามของพระองค์ไม่ว่าในฐานะผู้มีน้ำใจในนักกีฬาที่ดีหรือการที่พระราชทานรางวัลที่ทรงประดิษฐขึ้นด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมีความปราบปลื้มความประทับใจยิ่ง